Żyjemy w świecie

W programie zajęć poznawczych przybliżamy dzieciom bogactwo otaczającej nas rzeczywistości. W przystępnej formie przekazujemy wiedzę o współczesnym i dawnym świecie, o bliższych i dalszych kulturach, tradycjach o różnicach i podobieństwach, o prawach które regulują nasze życie. Odpowiadamy na pytania „dlaczego?” i „jak to się dzieje?”, wyciągamy wnioski. Tej edukacji wybitnie służą warsztaty, spotkania i wycieczki, a również korzystamy z dobrodziejstw nowych technologii.