Bajkoterapia

Jest ważnym narzędziem w przezwyciężeniu dziecięcych lęków, obaw i niepokojów. Dzięki odpowiednio dobranym tekstom dzieci lepiej poznają siebie, swoje uczucia i emocje. Stają się bardziej otwarte, chętniej mówią o przykrych doświadczeniach a także uczą się radzić z trudnymi sytuacjami. Bajki terapeutyczne kształtują charakter i dostarczają wzorców postępowania.