7:00 – 9:00           Przyprowadzenie dzieci do przedszkola. Czynności higieniczne. Ćwiczenie samodzielności – nakrywanie do stołu, robienie kanapek, śniadanie. Zabawy dowolne według indywidualnych potrzeb dzieci. Zabawy i ćwiczenia ruchowe.

9:00 – 10:00         Zajęcia językowe (angielski /warsztaty z włoskiego ), poranna gimnastyka.

10:00 – 12:00      Zajęcia dydaktyczne, wycieczki, spacery, szkoła tenisa, ćwiczenia samodzielności, czynności higieniczne.

12:00 – 12:45      Przygotowanie do posiłku – czynności higieniczne – obiad , mycie zębów .

12:45 – 14:00     Czytanie literatury dziecięcej, zajęcia sportowe, zajęcia    językowe.

14:00 – 14:30      Przygotowanie do posiłku – czynności higieniczne – podwieczorek.

14:30 – 17:00     Zabawy na placu zabaw lub sali gimnastycznej. Zabawy dowolne według indywidualnych potrzeb dzieci. Odbiór dzieci z przedszkola.