Cennik

Dane do przelewu

82 1240 1545 1111 0000 1166 0576

PKO S.A. O/Łódź
„Verte” Zbigniew Piwoński
ul. Municypalna 9; 93-423 Łódź

Opłaty miesięczne:

Czesne w grupach przedszkolnych to 1500 zł na miesiąc.

Przedszkole nie pobiera dodatkowych opłat za wyżywienie czy zajęcia sportowe i edukacyjne.  Placówka zapewnia opiekę nad dzieckiem, dydaktykę, realizacja podstawy programowej a także :

  • naukę gry w tenisa (2 razy w tygodniu )
  • naukę pływania (2 razy w tygodniu)
  • język angielski (4 razy w tygodniu)
  • warsztaty plastyczne
  • zajęcia z japońskiej arytmetyki mentalnej
  • neuromatematykę z wykorzystaniem Lego Education
  • warsztaty tematyczne (przyrodniczo-ekologiczne, teatralne, kulinarne, eksperymentalne itp.)
  • warsztaty z kultury azjatyckiej z elementami języka chińskiego

* Ilość oraz rodzaj zajęć dodatkowych, może ulegać zmianom w trakcie roku. Zmiany te lub brak niektórych zajęć nie mają wypływu na wysokość czesnego. 

* Opłaty dokonywane są z góry gotówką lub przelewem do pierwszego dnia każdego miesiąca na konto przedszkola.

* Przedszkole czynne jest 12 miesięcy w roku (czesne obowiązuje cały rok).