Cennik

Dane do przelewu

82 1240 1545 1111 0000 1166 0576

PKO S.A. O/Łódź
„Verte” Zbigniew Piwoński
ul. Municypalna 9; 93-423 Łódź

Opłaty miesięczne:

Czesne w grupach przedszkolnych to 1200 zł na miesiąc. W tej kwocie zawiera się już całość miesięcznych kosztów : wyżywienie, opieka nad dzieckiem, dydaktyka, realizacja podstawy programowej oraz wszystkie zajęcia i warsztaty zawarte w ramowym planie dnia.

Zajęcia dodatkowe planowane na rok szkolny 2021-2022:

  • nauka gry w tenisa (2 razy w tygodniu )
  • nauka pływania (2 razy w tygodniu)
  • język angielski (5 razy w tygodniu)
  • warsztaty plastyczne
  • japońska arytmetyka mentalna
  • neoromantyka z wykorzystaniem Lego Education
  • warsztaty tematyczne (przyrodniczo-ekologiczne, teatralne, kulinarne, eksperymentalne itp.)
  • warsztaty kultury azjatyckiej z elementami języka chińskiego

* Ilość oraz rodzaj zajęć dodatkowych, może ulegać zmianom w trakcie roku. Zmiany te lub brak niektórych zajęć nie mają wypływu na wysokość czesnego. 

* Opłaty dokonywane są z góry gotówką lub przelewem do pierwszego dnia każdego miesiąca na konto przedszkola.

* Przedszkole czynne jest 12 miesięcy w roku (czesne obowiązuje cały rok).