Przygotowanie do szkoły

Ambicją nas wszystkich jest perfekcyjne przygotowanie dziecka do szkolnego startu. To powolny proces i dotyczy kształtowania wszystkich sfer osobowości – intelektualnej, emocjonalnej, fizycznej i społecznej. Przebiega on stopniowo stymulowany troskliwie przez nauczycieli w różnych formach pracy i zabawy. Korzystają oni z najlepszych metod dydaktycznych, z własnych doświadczeń i obserwacji dzieci. Poprzez zabawę, ćwiczenia, zadania, pogadanki dzieci zdobywają odpowiednią wiedzę i umiejętności, zbliżając się do potrzebnej dojrzałości. Realizujemy skrupulatnie program edukacyjny a przygotowanie dzieci jest systematycznie kontrolowane testami. Żegnając przedszkole dzieci między innymi rozpoznają i kreślą litery, cyfry, odczytują wyrazy, liczą i rachują w prostym zakresie.