Polski

Zajęcia te są kształtowaniem gotowości dzieci do nauki czytania, pisania oraz rozwojowi mowy. Poprzez różnorodne gry i zabawy w słówka, rebusy i rymowanki dzieci poznają litery, sylaby i utrwalają znaczenie wyrazów . Czynnikiem który również wpływa na stopień rozumienia i posługiwania się językiem są ćwiczenia grafomotoryczne, a także stwarzanie warunków do słuchania, samodzielnego artykułowania myśli, opowiadania historyjek i bajek. Częste kontakty z literaturą dziecięcą i zajęcia biblioteczne pomogą również w wyrobieniu szacunku i nawyku sięgania po książki.