Warsztaty kultury i estetyki azjatyckiej i estetyki azjatyckiej z elementami języka chińskiego

Zajęcia mają na celu przybliżenie dzieciom bogactwa cywilizacji Dalekiego Wschodu. To kolorowe, inspirujące warsztaty, poświęcone takim dziedzinom, jak azjatycka: estetyka, sztuka, kaligrafia, literatura dziecięca, poezja, muzyka, animacja, moda, zwyczaje, obyczaje, kuchnia, popkultura, flora i fauna. Chiński jest językiem przyszłości i biznesu, jego nauka pobudza prawą półkulę mózgu – aktywną w procesach wzrokowo-przestrzennych, dominującą podczas pobudzania wyobraźni, analizującą informacje związane z obrazami, zmysłami, skojarzeniami. Dziecko lepiej zapamiętuje, szybciej przyswaja wiedzę, staje się kreatywne, rozwija myślenie twórcze.