Mały wielki człowiek

Dzieci ćwiczą się w dorastaniu, usamodzielnianiu i nabywaniu nowych umiejętności. Staramy się by miały aktywny udział w wykonywaniu prostych codziennych czynności jak nakrywanie do stołu, przygotowywanie kanapek czy pomoc młodszym kolegom.