Język włoski/ warsztaty

Podczas tematycznych warsztatów staramy się zainteresować podopiecznych kulturą śródziemnomorską i zarazić pasją do języka włoskiego.