Poświęcone są poznawaniu i ochronie świata roślin i zwierząt. Uczą nazw gatunków i rozpoznawania ekosystemów. Dzieci mają możliwość brania udziału w wycieczkach, obserwowania rytmu przyrody i uczestniczeniu w działaniach ekologicznych.